Actueel:

● Scholen
Zoals u waarschijnlijk weet is er de nodige onrust rondom de samenvoeging van de basisscholen Delta en Veenpluis ontstaan, zeker nadat bekend werd dat er waarschijnlijk leerlingen uit Leek tijdelijk in het gebouw van de Delta worden ondergebracht tijdens een verbouwing.
Hiervoor is het plan om in Zevenhuizen tijdelijke huisvestings-units bij het Veenpluis te gaan plaatsen om alle leerlingen van de Delta en het Veenpluis gezamenlijk onder te brengen. Ouders vanuit Leek worden daarbij geconfronteerd met langere reisafstanden voor hun kinderen langs het water van het Hoofddiep, en de buurtbewoners rondom de scholen in ons dorp vrezen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Daarbij komen nog de zorgen over de toekomstvisie rondom het scholenbeleid etc.


Vanuit de buurtverenigingen en omwonenden zijn intussen de nodige acties opgestart om alle zorgen onder de aandacht te brengen en de plannen waar mogelijk te laten aanpassen.
Als DES bestuur delen we deze zorgen en ook wij hebben intussen actie ondernomen. Hierbij willen we wel aangeven dat de fusie van de Delta en het Veenpluis door ons wordt omarmd, omdat dit een sterkere basis vormt voor het basisonderwijs in ons dorp, maar de zorgen zich vooral richten op huisvesting, infrastructuur en toekomstvisie. Onze insteek daarbij is om alle zaken zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, aanvullend op de acties vanuit de buurt. Hierbij richten we ons vanuit DES vooral op het bestuurlijke vlak in overleg met gemeente, dorpswethouder en schoolbesturen.

De aandachtspunten die we actief onder de aandacht brengen zijn vooral:
-de zorgen rondom de verkeerssituatie, halen/brengen van de kinderen in de erg beperkte ruimte bij de scholen,
-toekomstvisie, wat zijn de plannen van Quadraten en gemeente voor de langere termijn, blijven de scholen in Zevenhuizen bijvoorbeeld goed en toekomstbestendig aanwezig.

We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen alle DES leden hierover informeren als er vervolgstappen zijn.

Mocht u maar aanleiding van deze berichtgeving vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen!

 

● De willekeur in de afhandeling van de mijnbouwschade.

U kunt nog steeds uw bevindingen m.b.t. de afhandeling van uw schadedossier aan ons door mailen.  Onder 'aardgas' op deze website vind u meer informatie.

 

Oudere berichten:

● Het Verenigingsgebouw gaat sluiten!

Op 31 augustus 2021 valt definitief het doek voor het Verenigingsgebouw, jarenlang een begrip in Zevenhuizen.

De laatste 3 jaar heeft DES van de PKN het Verenigingsgebouw mogen gebruiken zodat alle activiteiten in het dorp doorgang konden vinden totdat het MFC een feit zou zijn Veel verenigingen hebben  met veel plezier gebruik gemaakt van het Verenigingsgebouw. Bijna alle inwoners zijn het gebouw weleens binnen gestapt voor een activiteit, en heeft daar wel een herinnering liggen.

 Als DES en PKN  willen we alle inwoners in de gelegenheid stellen om nog  éénmaal een rondje door het verenigingsgebouw te lopen.

Wanneer: 18 augustus 2021
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur

Om 20 uur zullen er een aantal formele handelingen worden verricht waaronder de sleuteloverdracht.

Iedereen die dat wil kan zijn herinnering aan het Verenigingsgebouw delen door een kaartje, foto of tekst mee te nemen, of in het Verenigingsgebouw zelf ter plekke iets te schrijven.

Dit verzamelen we op een groot bord  dat we rond 21 uur naar het MFC brengen zodat we de herinnering meenemen naar de toekomst. Een ieder die dat wil kan meelopen of fietsen. In het MFC wordt u dan door DES een drankje aangeboden en als u wilt kunt u coronaproof worden rondgeleid mocht u nog niet eerder binnen zijn geweest.

 

● Coffeeshop besluit:
Van de gemeente hebben we ambtelijk vernomen dat de aangevraagde omgevingsvergunning voor een coffeeshop in het pand van de voormalige discotheek Pruim buiten behandeling is gesteld. Daarmee wordt er geen vergunning verleend voor de vestiging van een coffeeshop in dit pand in ons dorp. Aankomende woensdag zal hierover ook een melding worden gemaakt in de Streekkrant.  Daarnaast is het goed om te weten dat op grond van het coffeeshopbeleid van de gemeente Westerkwartier, dat is vastgesteld op 8 juni jl., het op dit moment helemaal niet meer mogelijk is om een coffeeshop te vestigen in onze gemeente.

 

● Petitie

Bij het bestuur van DES is aangekondigd dat er een petitie wordt gestart m.b.t. de vergunningsaanvraag voor een coffeeshop in het pand van voormalig discotheek Pruim. U heeft hiermee de kans uw stem te laten horen. Hou uw brievenbus in de gaten!

 

● Komt er een coffeeshop in Zevenhuizen?

Dorpsbelangen DES is de afgelopen dagen veelvuldig benaderd naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning aan het Hoofddiep 32 voor het vestigen van een coffeeshop aldaar. Het zijn ongeruste bewoners die ons benaderen en zich afvragen of en hoe we dit kunnen tegenhouden. Want een coffeeshop in Zevenhuizen, daar zitten we niet op te wachten.

Men maakt zich terecht zorgen; bang voor overlast, de veiligheid en de invloed op de leefbaarheid van het dorp. Bewoners kunnen individueel zelf bezwaar maken, maar Dorpsbelangen zal ook stappen ondernemen. We zijn bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om namens het hele dorp bezwaar in te dienen. Hiervoor zullen wij deskundig, professioneel advies inwinnen zodat we worden bijgestaan om de juiste stappen te kunnen ondernemen. We willen het zorgvuldig aanpakken met als eindresultaat dat er geen coffeeshop komt in Zevenhuizen.

 

● Ophalen aanmeldformulier DES
Onlangs heeft u een brief in de bus gekregen over het lidmaatschap van DES. Nu lukt het niet bij al onze vrijwilligers om het aanmeldformulier weer op tijd op te halen of misschien was u niet thuis toen ze langs kwamen. Wilt u uw aanmeldformulier toch inleveren, dan kunt u hem brengen in de brievenbus van Het Verenigingsgebouw (Hoofddiep 54) of op Bremstraat 19. 
Opgave als nieuw lid kan natuurlijk ook via de contactpagina op deze website.  Alvast bedankt!

 

● ‘Meter worst’ voor KV Sparta.

Dorpsbelangen Vereniging “Door Eendracht Sterk” (DES) Zevenhuizen kent de traditie om jaarlijks een meter worst uit te reiken. Deze worst wordt uitgereikt aan een vereniging, organisatie of individu die een belangrijke bijdrage heeft geleverd of levert aan de leefbaarheid van het dorp in de ruimste zin van het woord. Dit jaar is tijdens de algemene ledenvergadering van DES de ‘meter worst’ uitgereikt aan KV Sparta i.v.m. hun 100 jarig bestaan. Drie bestuursleden namen de ‘meter worst’ in ontvangst van de voorzitter van DES Anja Mellema. De omnivereniging wat begon als Oefening Kweekt Kracht (OKK) in 1920 waar nu sporten als touwtrekken, jeu de boules, korfbal, klootschieten, darten en fietscrossen samenkomen. Na de naamwijziging in Sparta is deze niet meer weg te denken als vereniging en bindmiddel van vele mensen uit Zevenhuizen en omgeving.

 

 

● Vlaggen bestellijst.
De verschillende Zevenhuister vlaggen zijn weer te bestellen via de pagina VLAGGEN 7H.