Bestuur

Het 'DES' bestuur bestaat sinds 09-2021 uit de volgende vrijwilligers:

• (voorzitter) vacant
• (secretaris/externe communicatie)  vacant
• Luuk Aalders (secretaris voor interne communicatie)
• Henk Koenes (penningmeester)
• Trijntje Venema (algemeen bestuurslid)
• Sandra de Haan (algemeen bestuurslid)
• Ilonka Hut (algemeen bestuurslid)
• Astrid van der Boogh (algemeen bestuurslid)


Heeft u zin het bestuur te komen versterken en zich ook in te zetten voor het dorp?  Neem dan contact met ons op!
info@dorpsbelangendes7huizen.nl 

 

We zijn bezig de vacante posities in te vullen, tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zullen we dit presenteren.Bestuursfoto van vorige bestuur 2020