Door een toenemende activiteit rond de gaswinning in het Westerkwartier en de gasopslag in Langelo, is er bij de bewoners van Zevenhuizen de behoefte naar gerichte informatie hierover. Dit bleek ook uit de onlangs gehouden enquête voor de Dorpsvisie 2020.  


Op deze pagina geven we een overzicht van de belangrijkste mededelingen.

 

Op de website van het Instituut voor Mijnbouwschade Groningen vindt u meer informatie over dit thema en voor melden van schade.
https://www.schadedoormijnbouw.nl/

06-2024:
De gaswinlokatie Zevenhuizen wordt definitief gesloten en opgeruimd door de NAM.
Intussen is rond 6 juni een aanvang gemaakt  met de werkzaamheden.

Meer informatie over de werkwijze en voortgang is te lezen in dit PDF document, de NAM app, en de NAM website.

2023:
Ook als contactpersoon voor DES houdt Linda de Boer zich bezig met de problematiek en bijeenkomsten rond de gaswinning en de gasopslag Langelo. 

 

10-2021, De willekeur in de afhandeling van de mijnbouwschade.

U kunt nog steeds uw bevindingen m.b.t. de afhandeling van uw schadedossier aan ons door mailen. Wij kunnen pas met feitelijkheden komen richting plaatselijke en landelijke politiek als we voldoende informatie hebben. Heeft u schade gemeld, mail ons dan de data, afhandeling, welk bedrijf en de duur. Ook als het succesvol is geweest. We zullen zorgvuldig met de gegevens omgaan en uw persoonsgegevens niet met derden delen. Graag mailen naar dorpsbelangendes@gmail.com
Er zal een werkgroep worden samengesteld die zich met een gerichte opdracht verder met deze materie gaat bezighouden en stappen zal ondernemen.

 

01-2020, Informatie bijeenkomst.
Op verzoek van DES werd er dan ook op 23 januari in samenwerking met de gemeente Westerkwartier een drukbezochte informatieavond georganiseerd. 
Op het programma stonden de volgende presentaties:
Gasvelden in de regio Zevenhuizen, door Sape Jan Terpstra namens NAM.
Schade afhandeling, door Hans Houdijk van TMCG.
De rol van de gemeente Westerkwartier, door wethouder Hielke Westra.
Via de koppelingen hierboven zijn de verschillende presentaties te bekijken.


Actueel 08-2020:

Naar aanleiding van een groot aantal afgewezen schades in de laatste maanden, heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de TU Delft en TNO gevraagd om nader advies over de kans op schade door diepe bodemdaling en -stijging, veroorzaakt door de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg.
In afwachting van dat advies worden er in een specifiek deel van Groningen en Drenthe voorlopig geen besluiten genomen over nu circa 1.250 schademeldingen. Op de pagina https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/img-nader-advies-diepe-bodemdaling-en-stijging-nodig vindt u hierover het bericht en kan de omgevingskaart worden geopend.
De informatie die nu in de media is gekomen heeft betrekking op de gebieden 1 en 2 op de kaart. Een deel van het grondgebied van Zevenhuizen ligt in gebied 1 (grofweg het gebied ten zuiden van de Bremerweg; denk aan de Dwarshaspel, De Haspel Boven, Veldstreek vanaf de Bremerweg etc.).
Voor de gebieden 1 en 2 geldt op dit moment:
In afwachting van een nader advies worden er geen besluiten genomen op die 1.250 openstaande schademeldingen. Ook worden er tijdelijk geen nieuwe schade-opnames gepland. De reeds geplande schade-opnames gaan door en adviesrapporten die in de maak zijn, worden afgerond.