Dorps budget

Dorpsbudget

Een levendig Zevenhuizen!
Heeft u een idee om de leefbaarheid in uw straat, buurt of dorp te vergroten?
Pak dan nu uw kans!


Hieronder vindt u meer informatie over de werkwijze en regelgeving voor het doen van een aanvraag.

 

 

Aanvragen 2024:

Eind december 2023 is de tweede aanvraagronde afgesloten en de aanvragen zijn intussen afgehandeld.
U hoeft natuurlijk niet te wachten met uw aanvraag, deze kan altijd worden ingestuurd en zal dan bij de eerstvolgende ronde worden verwerkt.

Voor 2024 wordt de eerste aanvraagronde afgesloten op vrijdag 12 juli.

Daarna zullen we de aanvragen beoordelen of ze aan de voorwaarden voor een uitkering voldoen en de toegekende bedragen overmaken.
Stuur uw aanvraag dus tijdig in, ook om op tijd te zijn voor de komende feestweek 2024 in Zevenhuizen!

 

Initiatieven voor 2023:

In 2023 zijn er twee aanvraag rondes geweest. De hieruit toegekende bijdragen zijn:

  • Concordia: bijdrage muzikaal initiatief voor jong en oud, bedrag € 500,-
  • Heidebloem: bijdrage aankleding/gordijnen voor podium MFC, bedrag € 1500,-
  • Kerstfair: bijdrage voor opzetten en langdurig materiaalgebruik Kerstfair, bedrag € 1000,-
  • 7van7Huizen: bijdrage voor opzetten en langdurig materiaalgebruik Hardloopevenement, bedrag € 1000,-

 

Uitleg Dorpsbudget:

Wat is het dorpsbudget?

Om inwoners zelf meer ruimte te geven voor eigen initiatieven of evenementen stelt de gemeente Westerkwartier geld beschikbaar in de vorm van een dorpsbudget. Elke inwoner kan hiervoor een financiële bijdrage aanvragen.

Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden vindt u op https://www.westerkwartier.nl/dorpsbudgetten.
Via deze pagina kunt u ook de aanvraag indienen.

 

Regelgeving:

De actuele criteria en voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen zijn na te lezen via de website van de Gemeente Westerkwartier, onder „Subsidieregeling dorpsbudgetten“.

 

Waar moet uw idee aan voldoen?

Belangrijk is dat uw aanvraag een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in Zevenhuizen. U kunt daarbij denken aan het sociale aspect (ouderen, contact tussen bewoners etc), uw leefomgeving of ter verbetering van de veiligheid in uw straat, wijk of dorp.
Het initiatief moet daarnaast toegankelijk zijn voor het hele dorp en breed gedragen worden door een grote groep mensen.
Geld inzamelen voor een goed doel komt helaas niet in aanmerking voor een bijdrage.
Als indiener van het idee moet u bereid zijn om zelf een bijdrage te leveren: meedenken en de handen uit de mouwen steken!

 

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

  1. Via de hierboven genoemde website van gemeente Westerkwartier dient u de aanvraag in vóór de hieronder genoemde einddatum.
  2. De gemeente stuurt de aanvraag naar DES, die de aanvraag doorstuurt naar de onafhankelijke commissie, die op haar beurt de aanvraag beoordeelt en advies uitbrengt aan DES.
  3. Bij een positief advies gaat het initiatief naar de leefbaarheidsadviseur van de gemeente, die checkt of het initiatief voldoet aan de wetten en regels.
  4. Na goedkeuring van de gemeente handelt DES de aanvraag af en maakt het toegewezen subsidiebedrag over aan de initiatiefnemer.
  5. Binnen twee maanden na uitvoering van het initiatief moet een fotoverslag worden opgestuurd aan DES.

 

Afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen en de hoogte van de toegewezen bijdragen, zal één of meerdere malen per jaar een dorpsbudgetronde worden gehouden.

In overleg met de gemeente wijkt Zevenhuizen af van de regel dat een aanvraag uiterlijk zes weken vóór het evenement moet worden ingediend. Om overzicht te houden over het budget en iedereen een gelijke kans te geven, heeft DES ervoor gekozen om één of twee keer per jaar een vaste sluitingsdatum aan te houden.

Indienen kan via de website www.westerkwartier.nl/dorpsbudgetten 

U hoeft niet te wachten met uw aanvraag, deze kan altijd worden ingestuurd en zal dan bij de eerstvolgende ronde worden verwerkt.

Als uw aanvraag na de sluitingsdatum wordt ingestuurd schuift deze door naar de eerstvolgende ronde daarna. Dit kan vertraging geven rond uw aanvraag.  Dien de aanvraag dus tijdig in!

Een volgende sluitingstermijn wordt op deze pagina steeds actueel aangegeven.

 

 

Archief:

12-2023:  De tweede ronde 2023 is afgesloten en er zijn bijdragen toegewezen aan een aantal aanvragen.

04-2023: Uit de eerste aanvraagronde is voor twee initiatieven een bijdrage toegewezen. De bedragen zijn intussen uitgekeerd.


12-2022: Er is inmiddels een commissie samengesteld die de aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget gaat beoordelen n.a.v. de kaders die zijn vastgesteld; Anja Mellema, Jan Bruins en Niels van Maaren, vanuit de gemeente Westerkwartier zal onze leefbaarheidsadviseur Jolanda Baudoin beschikbaar zijn voor vragen en advies. Donderdagavond 15 december hebben we de eerste bijeenkomst gehad om met elkaar van gedachten te wisselen en de laatste puntjes op de spreekwoordelijk i te zetten.-